Content-Type: text/html

Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket och Stockholms universitetsbibliotek bjuder in till ett tvådelat slutseminarium för projektet Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser den 8/2 2012 på Stockholms universitet.

 

Förmiddagen ägnas åt genomgång av de praktiska verktyg för analys av e-resurser projektgruppen tagit fram och riktar sig främst till de på biblioteken som samlar in och analyserar e-resursstatistik. Det gäller såväl analys av användningen av e-tidskrifter, databaser och e-böcker som bibliometriska metoder för analys av bibliotekets bestånd. Eftermiddagen består av ett föredrag av Dr Angela Conyers från Evidence Base, Research and Evaluation, Birmingham City University samt en paneldiskussion och riktar sig även till bibliotekschefer.

 

Detaljerat program kommer senare, men boka gärna detta datum i kalendrarna redan!

 

Med vänlig hälsning

Projektgruppen

Karin Perols (KIB)

Agne Larsson (KIB)

Birgit Parding (SUB)

Per Swedberg (SUB)

Henrik Åkerfelt (KIB)