Content-Type: text/html

Årets biblioteksstatistikrapport är nu publicerad!

En nedgång i antalet biblioteksenheter noteras. Totalt sett lades 46 folkbiblioteksfilialer och två bokbussar ned. Två specialbibliotek slogs ihop och ett annat delades på tre myndigheter. Dessutom stängdes fyra sjukhusbibliotek.

Statistiken visar att det gjordes närmare 80 miljoner lokala lån och drygt 86 miljoner besök vid de tillfrågade biblioteksenheterna samlat under 2010.

Rapporten redovisar uppgifter om 2010 års verksamhet vid landets folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek. Totalt sett har 430 bibliotek lämnat uppgifter om sin verksamhet i tre olika enkäter.

Läs mer: http://www.kb.se/bibliotek/KBs-statistikansvar/biblioteksstatistik/Bibliotek-2010/

Kungliga biblioteket är från den 1 augusti 2011 statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Kontaktperson på KB: [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

 

 

-----------------------------------------------------

Inger Klondiras

Informatör

Avdelningen för nationell samverkan

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Karlavägen 100, Stockholm.
Tel: 010-709 36 35, mobil: 070-007 36 35

  

E-post: [log in to unmask]" title="mailto:inge[log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb:
www.kb.se