Content-Type: text/html

Finns det några inspirerande biblioteksplaner därute? I Strängnäs är vi i färd med att revidera vår,
och söker nu goda exempel på reviderade biblioteksplaner.

 

Carl-Henrik Berg

Strängnäs bibliotek