Content-Type: text/html


Arbetsplatsbeskrivning


Kultur Skåne initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

Arbetsbeskrivning


Verksamhetsområdet Bibliotek, bildning och media (BBM) är en enhet inom Kultur Skåne. BBM ansvarar för regionbiblioteksuppdraget som bland annat innefattar kompletterande mediaförsörjning, information och kompetensutvecklingsinsatser i nära samverkan med folkbiblioteken i Skåne. BBM ansvarar för utvecklingsinsatser och kulturstöd inom konstområdena film/rörlig bild och litteratur. BBM handlägger också bidragsgivning till folkbildningsorganisationer och ungdomsorganisationers distriktsorgan. BBM har sex medarbetare och budgeten omsluter drygt 50 miljoner.

Som chef för verksamheten ska du driva och utveckla verksamhetsområdet i samspel med våra intressenter; i första hand kommunerna och folkbiblioteken, civilsamhällets olika aktörer och berörda statliga myndigheter som bland annat Statens kulturråd, Kungliga biblioteket och Svenska Filminstitutet. Du ansvarar för beredningen av ärenden till kulturnämnden och är föredragande i densamma. Du ansvarar under förvaltningschefen för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och målmedveten chef. Du har akademisk utbildning med inriktning mot kulturvetenskap, bibliotek eller motsvarande. Vidare har du erfarenhet av ledande befattning med personal- och ekonomiansvar inom kultur- och bibliotekssektorn. Du är kunnig i och intresserad av kulturpolitiska frågor med särskild tonvikt på de frågor som ligger inom BBM:s verksamhetsområde. Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer.
Som person har du lätt för att fatta beslut, har hög integritet samt är utvecklingsorienterad. Dina ledaregenskaper kännetecknas av en god kommunikativ förmåga och en vilja att motivera och coacha dina medarbetare mot uppsatta mål. Vidare är du bra på att skapa och upprätthålla goda relationer.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 2012-01-15

Referensnummer: A245914

 

Länk till annons

http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?AssignmentGuid=627e1750-809e-4512-9408-4f526e3787bf

 

 

Karin Ohrt
Utvecklare litteratur och bibliotek

Kultur Skåne
Region Skåne
Tfn: 040-67 537 34
Mobil: 0768-890486
e-post:
[log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask] blocked::mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]">karin.oh[log in to unmask]
www.skane.se/kultur