Content-Type: text/html
Nu finns det en tjänst att söka på Västerås stadsbiblioteks musikavdelning:
 
http://www.aditrorecruit.com/External/OJCustomer3/Assignmentview.aspx?guid=1F99C751-1874-45B9-B656-D323BCBF5A07&templateid=0
 
 
Karin Ramnerö
Avdelningschef
 
Västerås Stadsbibliotek
721 87 Västerås
Telefon direkt: 021-39 46 40
Telefon kundtjänst: 021-39 46 01
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Besöksadress: Biskopsgatan 2
www.bibliotek.vasteras.se
www.facebook.com/vasterasstadsbibliotek