Content-Type: text/html

Söker du i http://libris.kb.se/ på boktiteln ” Minnen från en resa på kontinenten sommaren 1867” så får du fram den enda bok prästmannen Gustaf Strömer skrivit.
Den kom i sin första upplaga 1869 och i en andra 1871. Innehållet är sannolikt ungefär det efterfrågade, eftersom Strömer, född i Lund 1837 och prästvigd 1861, blev slottspastor vid centralfängelset och predikant vid länscellfängelset i Malmö (åren 1874-1876). Från 1876 och framåt var han kyrkoherde i Lyngby, Bara pastorat. Sedermera kontraktsprost. Vid tiden för resan och bokutgivningen arbetade han som extra läroverkslärare i Karlshamn.

 

P.S. Det finns mycket av intresse att hämta i gambla reseskildringar! J

 

Carl-Henrik Berg
Strängnäs bibliotek

 

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Mattias Rieloff
Skickat: den 22 december 2011 09:21
Till: [log in to unmask]e
Ämne: [BIBLIST] Fängelsepredikanter?

 

Hej Kollegor!

 

Då jag har förstått att det är här på biblist som den samlade kompetensen för svåra referensfrågor finns skriver jag till er.

 

Jag fick följande fråga av en av våra användare:

 

"Söker en referens som jag inte kan hitta. Det finns en bok skriven av en fängelsepredikant Strömer någon gång på 1870-talet (tror jag) som behandlar religionsvården i fängelserna. Tror du att du kan hitta referensen åt mig?"

 

(Eventuellt hette han Gustaf och arbetade i Malmö)

 

 

Som ni förstår har jag inte lyckats så bra...

 

Men det finns säkert minst en bibliotekarie med ett intresse för fängelsepredikanter och religionsvård någonstans där ute! 

 

Tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar och god jul och ett gott nytt år!

 

Mattias

----------------------------------------------

Mattias Rieloff

Linnéuniversitetet/Linnaeus University

Universitetsbiblioteket/University Library
S-351 95 Växjö
+46(0)470 767488