Content-Type: text/html
Hej!

Nummer 43 av bibliotekets elektroniska bulletin Dokumenterat ligger nu ute:
http://muslib.se/publ/bulletin/dokumenterat43.html

Innehåll:
Statens musikverk
Sällskapet Utile Dulci och dess musikbibliotek
Riksinventeringen av teaterhistoriskt källmaterial
Kärlek till driftens gräns : en parodi på Afrikanskan
Ciaffei - en italiensk operasångare i svenska arkiv
Nyförvärv 2009-2010 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer

God Jul och Gott Nytt År!
hälsar redaktörerna Inger Enquist och Rikard Larsson på Musik- och teaterbiblioteket