Content-Type: text/html

Stockholms universitetsbibliotek utlyser tre nya chefstjänster

 

Kommunikationschef

 

Chef till Avdelningen för publicering och tillgängliggörande

 

Chef för Avdelningen inköp av informationsresurser

 

 

Läs om tjänsterna på: http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar

 

Hälsningar

Wilhelm Widmark

*************************

Wilhelm Widmark

Överbibliotekarie

Library Director

Stockholms universitetsbibliotek

106 91 Stockholm

08/16 27 33, 0702/79 71 40

www.sub.su.se