Content-Type: text/html
Hej Martin!
En klurig fråga med många bottnar och fallgropar.

Jag vet mest om hur Serials Solutions resonerar kring det hela eftersom vi har deras produkt, Summon.
Indexet till Summon bygger på sammanslagna poster. I praktiken betyder det att man tar data från flera olika källor och skapar en sammanslagen post. Det betyder att data kan komma från flera olika källor och inte bara en. 

När det gäller täckningsgrad av specifika databaser och inte minst uppdateringsfrekvenser så finns det definitivt utrymme för förbättring. Men jag skulle i dagsläget akta mig för att säga att en discoveryprodukt till 100% täcker t ex en specifik referensdatabas.

I ett led att skapa bättre transparens gentemot biblioteken har Serials Solutions på sin webbplats lagt upp information om vad deras index innehåller och man försöker även säga något om hur mycket av olika databaser som man täcker och vad det är man indexerar. Du hittar startsidan för den informationen här: http://www.serialssolutions.com/discovery/summon/content-and-coverage/

Det är ett ganska omfattande material och till vissa delar kanske ändå inte så omfattande som man skulle önska. Jag tror att den här typen av öppenhet är något som kommer att utvecklas och som till vissa delar kan besvara det som du efterfrågar. 

När det gäller träffsäkerheten i sig så är relevansrankningen en viktig omständighet. Inte minst att det kan spela stor roll vilken nivå av meta-data (ytlig-utförlig-fulltextindexerad resurs) som man har att tillgå. Även här tror jag det finns utrymme för utveckling och transparens från leverantörernas håll.

När det gäller att marknadsföra discoverytjänsterna som ett kvalitetssäkrat alternativ till Google så är jag lite frågande till om det verkligen är rätt att försöka göra den jämförelsen. Jag vet inte,  men som jag ser det så är fördelen med discoverytjänsten att den utgör den primära ingången till bibliotekets bestånd, dvs det urval av informationsresurser som är viktiga för lärosätets forskning och utbildning. Att man därifrån kan expandera sin sökning till det som inte är bibliotekets bestånd är bra, men jag tvekar på att kalla det ett alternativ till Google. Google är Google och att jämföra sig med just den eller liknande allmänna söktjänster är, för mig, en återvändsgränd för biblioteken. Precis som det var en återvändsgränd att tro att bibliotekets webbplats kunde vara en portal till Internet efter Google lanserats, vilket i sig dödade hela directory-search/portal-konceptet. 

Jag tror det finns andra värden i Discoverytjänsterna och bibliotekets webbplats. Vi måste våga vara mycket mer specifika och anpassade till våra användargrupper. Att söka i Google är en sak, att söka efter information via en bibliotekstjänst är en annan och det är genom att undersöka vad det där andra är, vad det är som våra användare upplever när de använder våra tjänster som vi kan hitta våra starkaste värden. Discoverytjänsterna som de ser ut idag är garanterat en övergångsteknik. Det intressanta är kampen om rätten till data och principerna om hur data kan flöda mellan system, berikas och nyttjas fritt. Här är en viktigt faktor transparens och att vi på biblioteken efterfrågar den typ av öppenhet som du efterfrågar Martin! Bra!

Daniel

-- 

Daniel Forsman

Head of department

Library Information Resources & Discovery

 

cid:<a href=[log in to unmask]01AC85A0" type="image/png">

chalmers-bw

Chalmers Library

SE - 412 96 Göteborg, Sweden

Tel: +46(0)31-772 37 51

Mobile: +46 (0)76 633 84 47

daniel.fo[log in to unmask]

www.lib.chalmers.seFrom: Martin Linden <[log in to unmask]">[log in to unmask]>
Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask].se">[log in to unmask]>
Date: Mon, 19 Dec 2011 17:54:56 +0000
To: <[log in to unmask]">[log in to unmask]>
Subject: [BIBLIST] Discovery-produkter, jämförande studier

Hej!

 

Finns det ev några jämförande undersökningar av Discovery-produkter? Jag tänker då t ex på hur preindexeringen fungerar när en källa skördas och posterna görs tillgängliga via Discovery-produkten. I vilken grad blir då indexeringen korrekt så att man återfinner posterna vid sökningar?

 

Det skulle vara av intresse för många tror jag att få fram fakta om det här. Här i Sverige är det väl tre leverantörer av Discovery-produkter som dominerar, ExLibris, Summons och EBSCO. Kanske finns det någon till.

 

Ligger träffsäkerheten på 90 eller 50 procent eller däremellan! Det kan ju variera mellan skördade källor pga olika svårigheter med postformat, import etc, men viktigt är att få fram några viktiga källor att testa på och se resultaten av olika sökningar. En slags kvalitetskontroll.

 

Det här är viktigt när vi skall marknadsföra våra olika Discovery-produkter bland olika användare, vi måste veta vad vi talar om! Speciellt när vi verkligen vill att de söker i våra kvalitetssäkrade källor först och inte direkt i Google.

 

Jag anar att det finns mycket kunskap om detta i olika Forum, Bloggar…, tar tacksamt emot tips!

Svara gärna direkt!

 

Mvh,

 

Martin Lindén

KTHB

 

[log in to unmask]">[log in to unmask]