Content-Type: text/html

Stockholms universitetsbiblioteks filial Botaniska biblioteket flyttar till Arrheniusbiblioteket. Samlingarna är åter tillgängliga från och med den 9 januari 2012.  

Bibliotekssigel Hb finns kvar under övergångsperioden och uppgår sedan i sigel Hz.

 


Frågor hänvisas till Arrheniusbibliotekets e-postadress: [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Arrheniusbibliotekets webbplats: http://www.sub.su.se/vara-bibliotek/arrheniusbiblioteket.aspx

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Stockholms universitetsbibliotek

 

_ ________________________ _

Eva Enarson
Informationsansvarig
Stockholms universitetsbibliotek
106 91 Stockholm

08 - 16 27 67
070 - 4380219

www.sub.su.se
www.facebook.com/stockholmsuniversitetsbibliotek