Content-Type: text/html
Kom på när jag såg detta; har du gått ut med tjänsten på Biblist?

/ Maria

Skickat från min iPad

22 dec 2011 kl. 09:57 skrev "Wilhelm Widmark" <[log in to unmask]">Wilhelm.[log in to unmask]>:

Stockholms universitetsbibliotek utlyser tre nya chefstjänster

 

Kommunikationschef

 

Chef till Avdelningen för publicering och tillgängliggörande

 

Chef för Avdelningen inköp av informationsresurser

 

 

Läs om tjänsterna på: http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar

 

Hälsningar

Wilhelm Widmark

*************************

Wilhelm Widmark

Överbibliotekarie

Library Director

Stockholms universitetsbibliotek

106 91 Stockholm

08/16 27 33, 0702/79 71 40

www.sub.su.se