Content-Type: text/html
Nummer 1 vol. 11 av den vetenskapliga webbtidskriften Human IT finns sedan 22 augusti 2011 tillgängligt via:
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/1-11/
 
Numrets fyra artiklar (varav tre är referee-artiklar) behandlar datormedierad informationsdelning i agrara miljöer; design av mobiltelefoner och sms; bloggen som uttrycksform ur ett historiskt perspektiv; samt integrering av kommunikationsteknologi i utomhusaktiviteter.
 
Innehåll:
 
* Ledare
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/1-11/#editorial
 
* Antonio Díaz Andrade & Cathy Urquhart
The Role of Social Connectors in Seeking Computer-mediated Information in Rural Societies [Refereesektion]
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/1-11/adacu.htm
 
* Vimala Balakrishnan & Paul H.P. Yeow
Determining the Predictors and a Cross-gender Analysis for Messaging Satisfaction [Öppen sektion]
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/1-11/vbpy.htm
 
* Ruth Grüters
Blogg - et arkiv for skriving og refleksjon [Refereesektion]
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/1-11/rg.htm
 
* Anna-Malin Karlsson
Online Outdoor: Technological, Discursive and Textual Transformations of the Activity of Skating [Refereesektion]
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/1-11/amk.htm
 

Human IT är en flerdisciplinär vetenskaplig tidskrift för ny forskning och diskussion om digitala medier som kommunikativa och estetiska redskap. Den publiceras av Högskolan i Borås.
 
Mer information kan fås via human.it [at] hb.se eller genom att besöka vår webbplats:
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/humanit-eng.htm
 
Vänligen,
Mats Dahlström and Jonas Söderholm, redaktörer