Content-Type: text/html
Den femtonde september 2010 kommenterade jag en artikel som
Per Swedberg skrivit i Biblioteksbladet i ämnet.. Bifogar kopia.
 
Jan
 
Content-Type: text/html Per Swedberg har skrivit en intressant artikel i senaste numret av
Biblioteksbladet (s. 28-29) där han mycket övertygande visar att
den nationella statistiken innehåller en grov överskattning av
användningen av e-böcker.

http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2010/Biblioteksbladet_nr67_2010.pdf

Även undertecknad har i många år irriterat sig på tvärsäkra påståenden grundade
på tveksamt statistiskt underlag och på att e-plingar anses vara likvärdiga med
utlån av böcker.

Per citerar Kulturrådets statistikrapport Bibliotek 2009 men även i
Statistiska Centralbyråns Forskningsbiblioteken 2008 som ingår i
Sveriges officiella statistik likställs nedladdningar med utlån.

4,2 miljoner nedladdningar av e-böcker och 3,2 miljoner lån av
tryckta böcker
Forskningsbiblioteken har under de senaste åren ökat sina strategiska satsningar
på inköp och hantering av elektroniska resurser. Under 2008 använde
forskningsbiblioteken 72 procent av det totala förvärvsanslaget till inköp
av databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker. Resultatet av de medvetna
satsningarna är en ökad användning av elektroniskt material på
lärosätena. År 2008 var antalet nedladdningar av e-böcker 1 miljon fler än
antalet nya hemlån av tryckta böcker. Prognosen från 2007 som pekade
mot ett trendbrott både när det gällde antalet lån och användningen av eböcker
har infriats. År 2008 är en viktig brytpunkt då användningen av alla
typer av elektroniska resurser ökat.

och lite senare

Antalet e-bokstitlar har ökat från 1,1 miljoner år 2007 till 1,6 miljoner år 2008
på högskolebiblioteken.Det är en ökning med 45 procent under loppet av ett år

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/KU0102_2008A01_BR_KUFT0901.pdf

Swedberg har tittat närmare på Stockholms UB:s "plingar" och här framkommer
en rad felkällor.

En intressant uppgift vore att studera hur lång tid som ägnas åt en e-bok. Enligt
en gammal uppgift jag har från en represenant för ett av "bokpaketen" så handlar
det i snitt om några minuter.

En annan aspekt är brottet mot bibliotekens sekelgamla förvärvsprinciper.

E-böcker köps inte styckvis efter kvalitetsgranskning och relevans utan man köper
grisen i säcken, dvs. enorma bokpaket. Dom värden som tidigare stod högt i
kurs har övergivits med stöd av "statistik".

I en debatt minns jag, när jag försvarade dom klassiska förvärvsprinciperna, fick
svaret att skräpet var bra för det skulle "utveckla studenternas kritiska tänkande".

En viktig aspekt som delvis kanske kan förklara den uppblåsta statistiken är dom
enorma kostnader som satsas och som ofta då tas från den konventionella böckerna.
Det finns ett behov att rättfärdiga och visa hur riktig satsningen är.

Inte på år och dar har jag läst en så intressant och viktig artikel som den
Per Swedberg skrivit i Biblioteksbladet. Det finns all anledning att diskutera
vad det är som "plingar" på biblioteken och hur det ska tolkas och utvärderas.
Den 16 augusti 2011 12:13 skrev Ola Nilsson <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:
"förljugen statistik värdigt Nordkorea"
Kan du peka ut den statistiken och förklara på vilket sätt den är förljugen?

--- On Wed, 8/10/11, Jan Szczepanski <[log in to unmask]" target="_blank">jan.szczepans[log in to unmask]> wrote:

From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>
Subject: [BIBLIST] Zero and/or low use titles
To: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]
Date: Wednesday, August 10, 2011, 3:50 AM


Klipp:

At a time of economic constraint, it is essential that libraries can
evaluate usage, and make a compelling case
about the value of journal subscriptions.  COUNTER compliant data is
vital in providing UK Universities with
empirical evidence to inform the management and procurement of
e-journals. However, obtaining and analyzing
usage data can be extremely labour intensive with each library having
to visit each publisher's website and
download their own statistics. The JUSP Portal provides a single point
of access for usage statistics, meaning
that users can easily and quickly compare usage across various
publishers, subscription or academic years and
journal titles. The Portal uses the SUSHI (Standardised Usage
Statistics Harvesting Initiative) protocol to collect
COUNTER compliant statistics .

JUSP:S hemsida

http://jusp.mimas.ac.uk/

Ett av önskemålen från dom hundra biblioteken som samarbetar kring
statistiken av användningen av dom
kommersiella vetenskapliga tidskriftspaken, de s.k. Big Deals var ett
önskemål om att få statistik över vilka
tidskrifter som använts lite eller inte alls.

http://jusp.mimas.ac.uk/docs/JUSP_Survey_Feb11.pdf

Tja, vi vet vad resultatet kommer att bli. 80/20. Åttio procent av
användningen ligger på 20% av dom titlar
som ingår i paketet. Ungefär så. Det kan variera något mellan paket,
ämnen och bibliotek.

I Sverige presenteras förljugen statistik, värdigt Nordkorea, om
antalet nedladdningar, vilket imponerar på
byråkrater, men knappast professionella bibliotekarier.

Att det ska behövas nedskärningar och prishöjningar för att inse
detta! Istället har vi dom senaste tio åren
sett en global utarmning och global likriktning bland dom
vetenskapliga biblioteken.

Jan

--
Jan Szczepanski
F.d. Förste bibliotekarie och Chef för Avdelningen för humaniora
vid Göteborgs Universitetsbibliotek

E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]--
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]