Content-Type: text/html

Utlysningen för 2012 omfattar verksamhetsfälten Digitalisering, Utveckling i anslutning till Libris, Kompetensutveckling, Metoder för kvalitetsutveckling, Open access och Nationella licenser för e-resurser.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2011.

Liksom tidigare så välkomnar vi ansökningar från hela bibliotekssfären och från andra aktörer. Det avgörande urvalskriteriet är att projekten har allmänt intresse för informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning.

Läs mer: http://www.kb.se/bibliotek/Projektbidrag2/Projektbidrag-for-2012/

Välkommen med ansökan!

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

Inger Klondiras

Informatör

Avdelningen för nationell samverkan

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Karlavägen 100, Stockholm.
Tel: 010-709 36 35, mobil: 070-007 36 35

  

E-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb:
www.kb.se