Som kuriosa kan nämnas att den gamla folksagan som Simon Sterns "Buhuerna" bygger på ("The hobyahs" ur More English fairy tales publicerad av J. Jacobs 1894) möjligen var en lingvistisk inspirationskälla till J.R.R. Tolkiens hobbits. ("Buhuerna" är alltså den svenska översättningen av "The hobyahs", som är originaltiteln på Sterns bok.)