cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

Här är senaste numret av Tentakel, där Vetenskapsrådets tio år är ett av teman. Läs intervjun med Lars Börjesson som följt rådets framväxt nästan från början. Se också vad folk tycker varit viktigast på VR i 5 röster.

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

  

MER UR INNEHÅLLET:

Han tar forskningsfrågorna till högsta nivå

Att ministern med ansvar för forskning också är vice statsminister är bra för forskningen som får en företrädare i regeringens innersta krets. Det säger utbildnings- och vice statsministern Jan Björklund som nu drar igång arbetet med nästa forskningsproposition.

Läs mer

 

Kemins år är här

2011 har utsetts till kemins år och ingår i FN:s årtionde för hållbar utveckling.

– Man måste ha goda kemiska kunskaper för att kunna lösa framtidens viktiga utmaningar, som klimatförändringen, säger Eva Åkesson, prorektor vid Lunds universitet och en av initiativtagarna till Kemins år.

Läs mer

 

Han tycker inte kemi är dötrist längre

Kemiprofessorn Andrew Ewing vid Göteborgs universitet utvecklar metoder att mäta kemiska processer på cellytan för att förstå hur celler kommunicerar. Nu har han tilldelats 25 miljoner från europeiska forskningsrådet ERC för att fördjupa sin forskning.

Läs mer

 

 

 

DEBATT

VR 10 år: Ompröva arbetsformerna och blir framåtsyftande

Forskningsfinansieringens mål för svensk forskning är hög kvalitet och samhällsnytta. Jag hoppas att Vetenskapsrådets arbetsformer omprövas när myndigheten nu fått en ny ledning, för att gynna samverkan och framåtsyftande, menar Madelene Sandström som ledde utredningen "Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans".

Läs mer

 

Var tar alla pengar vägen i svensk forskning?

Den konkurrensutsatta och externfinansierade modellen som har gällt i snart tjugo år har drivits så långt att universiteten inte längre verkar veta hur man ska inrätta ordentliga tjänster. De har sett sig tvingade att minska basfinansieringen av tjänsterna, och låtit forskningsutrymmet vara beroende av den externa finansieringen för i stort sett all personal, skriver Mats Benner, professor i forskningspolitik.

Läs mer

 

Det måste löna sig att skriva på svenska – också

Att "tvingas" skriva på svenska leder automatiskt till begrepps- och terminologiutveckling och utveckling av svenskt vetenskapligt fackspråk över huvud taget. En enkel och effektiv åtgärd är att göra det obligatoriskt med en svensk sammanfattning i engelskspråkiga avhandlingar, skriver Lena Ekberg, chef på Språkrådet.

Läs mer

 

 

RECENSION

Nanorevolutionen – från Nobelpris till din vardag

Trots små "skönhetsfläckar" har Susanne Holmlund och Håkan Olin inte bara lyckats med att skapa en bok med mycket intressant läsning om internationell och svensk nanovetenskap, de har även fångat människorna bakom denna revolution, hur de tänkte och vad de kände inför sina stora avgörande upptäckter.

Läs mer

 

NASA – A human adventure

Ytterst handlar det om människans obotliga nyfikenhet och det är svårt att inte ryckas med av det jag möter. Utställningen utnyttjar framförallt hjältarna och rekvisitan i sina berättelser och det är NASA som berättar för oss.

Läs mer

 

---

Tidningen kommer ut varannan månad.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se