Content-Type: text/html

 

 

SFIS bjuder in till seminarium:

 

 

Patentsökning – öppna källor och kommersiella databaser

10 mars 2011 i Stockholm


Uppdaterat program!      

 

 

Seminariet vänder sig i första hand till informationsspecialister på forskningsbibliotek eller företagsbibliotek som har anledning eller i uppdrag att söka i patentdatabaser; såväl öppna som kommersiella  källor.


Genom en sökning i olika patentdatabaser kan du få reda på andra lösningar på ett problem eller följa utvecklingen inom ett visst område. Du kan även få en uppfattning om en marknad och dess konkurrenter. Om du hittar en liknande lösning undviker du att göra intrång, vilket kostar både tid och pengar.

 

Vi tänker denna dag gå igenom vilka möjligheter vi har att hjälpa våra användare med en innovationsprocess.  Hur långt räcker de öppna källorna? När är det dags att koppla upp sig mot kommersiella databaser? Hur profilerar dessa sig mot varandra?

Det här är tillfället då du träffar leverantörerna tillsammans och får möjlighet att ställa de relevanta frågorna. Några kommer direkt från IPIConfEx i Sevilla!

 

Programansvariga: Ylva Fernvall och Ros-Mari Kristiansson
Datum: 10 mars 2011
Tid: 09:30-16.30
Plats:
Centralt i Stockholm. Lokal meddelas senare.

Anmälan skickas till [log in to unmask]" title="blocked::mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask] senast 23 februari.


Program:

Kaffe och registrering från 9:30 

10-11:15 Patent – så funkar det. Patenterbarhet eller ”Freedom to operate”
Helena Danielsson
. Patentkonsult.  Helena har tidigare arbetat som patentingenjör på Patentverket och Biovitrum. Idag är hon anställd på patentbyrån Albihns.Zacco.  

11:15-12:00
Patentsökning via Dialog/Proquest.
Ron Kaminecki, Dialog USA. Bl a presentation av Innography, ett analysverktyg för patent, samt den nya Dialog-plattformen. Information angående kinesiska patent.  Ron kommer direkt från patentseminariet i Sevilla.

12-13 Lunch

13-14:15 Fria källor  – så gör vi.  Jan Magnusson
, patentutbildare  från Chalmers Bibliotek. Översikt över fria databaser. Exempel på sökningar.

14:15-14:45 Patentdatabaser hos STN.
Roger Bishop, enhetschef, KTH:s bibliotek. Representant för STN.
Iinformation om Thomsons Derwent World Patent Index, INPADOCDB och INPAFAMDB samt CAplus som innehåller både patentdokument och tidskriftsartikla
r.  

14:45-15:15 Kaffe

15:15 – 16:00  IP Solutions.
Benno Jensen från ThomsonReuters.

16:00 - 16:30 Q&A.
Input från IPI-konferensen i Sevilla. Avslutande diskussion.

Kursavgift: 
2 500 + moms för medlemmar i SFIS
3 500 + moms för icke medlemmar 
I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. 

 

Välkommen!
Utbildningsnämnden/SFIS

---------------------------------------------------

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS

Förrådsvägen 9

181 41 Lidingö

Telefon: 08-678 23 20, 070-661 23 20

[log in to unmask]">[log in to unmask]

www.sfis.nu

-----------------------------------------------