Content-Type: text/html

Hej!

Nedan följer information om Includes konferens och ett call for papers. Ett av spåren är bibliotekens roll i inkluderingsarbetet. Det kan gälla inkludering av nya studentgrupper, studenter med funktionsnedsättning och hur biblioteken bidrar till studentretentionen (dvs deras möjlighet att klara av sina studier.) Jag tror vi har många goda exempel på hur vi pedagogiskt arbetar med dessa frågor, även om vi inte brukar presentera det i en kontext av breddad rekrytering och inkludering.  Detta är ett tillfälle för oss på biblioteken, att tydliggöra för andra grupper inom universitet och högskola att vi spelar en roll i detta sammanhang.

 

Man behöver inte vara medlem i Include för att delta och/eller bidra till konferensen. Priser för konferensen är:

Anställda vid medlemslärosäte:   1 900:-

Övriga :  2 700:-

(Är du osäker på om ditt lärosäte är Include-medlem kolla på: www.include.nu. Välg kategorin Allmänt om Include, där finns en förteckning över Includemedlemmar)

 

Hälsningar

Lotta Wogensen

Bibliotek & IT, Malmö högskola

 

Breddad rekrytering - och sen då?

Includes andra nationella konferens om breddad rekrytering likabehandling och mångfald kommer att fokusera på pedagogiska frågor och det som händer under högskoletiden. Hur möter universitet och högskolor en bredare rekrytering?

Call for papers:

Konferensen ska vara en arena för diskussion och erfarenhetsutbyte och vi inbjuder er alla att presentera goda exempel, ny forskning eller annat spännande på något av följande teman:

 

                                        introduktion av en heterogen studentgrupp

                                        studenters skrivande

                                        bedömning av studenters prestationer

                                        högskolebibliotekens roll i inkluderingsarbetet

                                        vägledning

                                        studenter med funktionsnedsättning

                                        bedömning av reell kompetens

                                         

Formatet är 20 minuters presentation och 10 minuter till diskussion. Det är också möjligt att leda ett rundabordssamtal. Skriv max 200 ord (ca 1/2 A4) och beskriv vad du vill presentera. Ange vilket tema och vilken form det gäller.

 

Skicka ditt förslag via mail till Lotta Wogensen: [log in to unmask] senast 28/2 2011.

Besked om vilka presentationer som blir aktuella lämnas omkring 10/3.

 

Har du frågor eller vill veta mer om konferensen kontakta Patricia Staaf:

[log in to unmask] alternativt 040/665 72 62

 

 

Mer information kommer att komma på www.mah.se/include och www.include.nu

Välkomna till Malmö!

Lotta Wogensen
Malmö högskola, Bibliotek & it, SE-205 06, Malmö, Sweden
Telephone: +46 40 6658393 Telefax: +46 40 6658333 E-mail: [log in to unmask]">Lotta.Wogen[log in to unmask]