Content-Type: text/html

Nyliberaler ! Gläd er åt förra årets nobelpristagare, och åt  att Peter Englund styr över akademin då blir det inga fler priser till författare som Dario Fo eller  Harold Pinter.

 

Historiska krigsskildringar om Poltava och sånt är ju alltid populärt och därmed bra, dvs genererar ett utlån. Tveksamma sex och våldsskildringar och vapenlitteratur och böcker om SS och SA genererar också utlån,  samt Wallanderdeckare.  Barn- och ungdomsdeckare generellt  är bra, inte för att det är bra litteratur utan för det är populärt och det genererar utlån  och det är väl det enda syftet med biblioteket? Att låna ut så mycket som möjligt ? Att kunna visa för allianspolitiker att ...titta vi har nästan det lite som en marknad här. Vill ni inte låta oss ha litet av vår budget kvar ? Om man är övremedelklassmoderat varför öppnar man inte en affärsverksamhet istället för att ta upp jobb i skattefinansierad parasiterande verksamhet och där propagera för att bibliotekens roll är att köpa den hårdlanserade dussinlitteraturen.  Citerar ur tv-serien : (Biblioteken är för oss som inte har någon annanstans att gå)   Låt folkbiblioteken vara folkbibliotek.

 

Obs detta är ett värdeneutralt inlägg.

 
Om Peter Englund i DN:
 
Han tog då en paus och började på FRA, Försvarets radioanstalt, och jobbade där med analyser (han är hemlighetsfull) och, förkunnar han inte utan stolthet, avancerade till byråchef.
1989 doktorerade Peter Englund med avhandlingen "Det hotade huset". Men redan året innan hade han debuterat som författare med boken "Poltava". Det blev braksuccé.
- Jag gillar fracken. Den kommer på när det är något slags teater och hjälper mig att understryka att jag då går in i en roll, i frack-jaget, och att jag har klivit utanför mitt vanliga jag. Fracken hjälper mig att leka den där leken. 
 
Kanske kan Ian Flemming få priset postumt ?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/peter-englund---forfattaren-som-slass-for-det-forflutna

 
 
För historiskt intresserade. Såhär tänkte man förr i världen om de svenska folkbiblioteken:

 

 

196 SOU 1984:30 (1984), s. 15. ”… skapa en kulturpolitiskt gynnsammare struktur för en

Bred spridning av kvalitetslitteratur.”

SOU 1984:30 (1984), s. 43.”förbättra tillgängligheten av kvalificerad och kulturellt värdefull litteratur”

”förstärka det läsfrämjande arbetet och förskjuta gränsen mellan läsare och ickeläsare”… ”bryta ned

läsbarriärer och klasskillnader i bokläsandet.”

SOU 1984:30 (1984), s. 155. ”… säkerställa att ett brett urval av god litteratur finns tillgängligt

runt om i landet – också på de mindre biblioteken”. SOU 1984:30 (1984), s. 158.”Det finns all anledning

att understryka bibliotekens stora betydelse för att göra den ”smala” kvalitetslitteraturen tillgänglig för

läsaren.”

197 SOU 1984:30 (1984), s. 53. ”… lönsamhetskravet går ut över kvalitet och mångsidighet i

produktionen.”

SOU 1984:30 (1984), s. 42. ”Kulturpolitiken skall utgöra ett skydd mot negativa effekter av

marknadsstyrning inom kulturområdet. ”

198 SOU 1984:30 (1984), s. 42.

199 SOU 1984:30 (1984), s. 158

 
 
 
> Date: Fri, 11 Feb 2011 00:11:55 -0800
> From: per_g_anders[log in to unmask]
> Subject: Re: [BIBLIST] Är det fult att ge folk vad de anser sig behöva?
> To: [log in to unmask]
>
> Jag förstår att du vill dra debatten till att gälla två perspektiv på
> biblioteksverksamheten, men är inte det här i praktiken egentligen en
> icke-fråga? Med "att ge folk vad de vill ha" antar jag menas att köpa in efter
> inköpsförslag. Hur stor del av mediebudgeten för ett folkbibliotek skulle gå åt
> om man tillfredställde alla inköpsförslag som kom in? En procent? Fem procent?
> Jag har inga siffror på det, men jag har svårt att föreställa mig att det skulle
> utgöra en så stor del att det på något vis skulle hota kvaliteten på
> bibliotekens bestånd.
>
> /Per      
>
> ----- Original Message ----
> From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
> To: [log in to unmask]
> Sent: Thu, February 10, 2011 5:27:13 PM
> Subject: [BIBLIST] Är det fult att ge folk vad de anser sig behöva?
>
> Är det fult att ge folk vad de anser sig behöva är den fråga som
> biblioteksföreningens
> generalsekreterare, Niclas Lindberg försöker besvara i senaste numret
> av Biblioteks-
> bladet.
>
> http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2011/Biblioteksbladet_nr1_2011.pdf
>
> Han svarar nej på sin egen fråga. "Ett ödmjukt och användarorienterat perspektiv
> måste självklart ta sin utgångspunkt i vad "folk vill ha".
>
> Ska våra teatrars utgångspunkt vara "vad folk vill ha". Vilken teaterchef skulle
> acceptera sådan populism? Ska våra museeer köpa in och visa "vad folk vill
> ha". Troligen skulle dom uppfatta ett sådant råd som ett skämt.
>
> Lindbergs resonemang är farligt genom sin populism men det har också en
> grund i den liberala marknadsfilosofin.
>
> Våra kommersiella tv-kanaler och våra kvällstidningar förstår precis vad
> Lindberg säger eftersom man lever på att ge vad "folk vill ha". Lindberg
> är en borglig politiker så det är inte märkligt om marknaden ses som
> lösningen på alla problem.
>
> Ja, Niclas det är fult att ge folk vad de anser sig behöva. Utbud och innehåll
> ska inte styras av "vad folk vill ha" utan utifrån exempelvis
> kvalitetskriterier,
> studerandes behov, småföretagares behov, barn- och ungdomars behov
> men aldrig utifrån något ödmjukt ryggböjande för "vad folk vill ha".
>
>
> Jan
>
> --
> Jan Szczepanski
> Övre Olskroksgatan 20
> 416 67 Göteborg
> Tel: 041 - 19 68 72
> E-post: [log in to unmask]
>
>
>
>