Content-Type: text/html

To faste stillinger ved Universitetsbiblioteket i Agder er ledige

 

Universitetet i Agder er et av Norges yngste universitet med ca. 1000 ansatte og 9000 studenter, vi befinner oss i landets sørligste landsdel.

 

Universitetsbiblioteket har som mål å være en aktiv bidragsyter til forskning og læring ved UiA og skal delta i kunnskapsutviklingen ved å stille samlinger, kompetanse og tjenester av høy kvalitet til rådighet for studenter, ansatte og samfunnet rundt. Biblioteket skal fungere som en god læringsarena og et kompetansesenter for bruk av informasjonsressurser.

 

Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets campuser i Kristiansand og Grimstad, og er organisert i virksomhetsområder etter oppgaver. For mer informasjon om Universitetet i Agder og universitetsbiblioteket: http://www.uia.no

 

 

Spesialbibliotekar ref 11/11 , søknadsfrist 7. mars 2010,  Kristiansand

 

Biblioteket står overfor spennende utfordringer med videreutviklingen av det digitale bibliotek – blant annet med skifte av biblioteksystem og forskningsdokumentasjonssystem, og økt fokusering på digitale ressurser. Vi søker en kreativ og resultatorientert medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å være en aktiv deltaker i videreutviklingen av digitalt innhold og tjenester. Oppgaver knyttet til stillingen er i hovedsak arbeid med vårt åpne arkiv AURA (Open Access), forskningsdokumentasjon og digitale tjenester.

 

Lønn etter kvalifikasjoner med plassering i følgende spenn: 377.500 – 433.400 NOK pr år

 

Utfyllende informasjon:

 

http://uia.easycruit.com/vacancy/514073/35087?iso=no

 

 

Spesialbibliotekar/ Universitetsbibliotekar, ref 10/11, søknadsfrist 7. mars 2011, Grimstad

 

Vi søker en serviceinnstilt, engasjert og utadvendt medarbeider som har lyst til å arbeide i et aktivt forsknings- og studiemiljø på en ny, flott campus. Oppgavene knyttet til stillingen er allsidige og omfatter blant annet veiledning, undervisning og samlingsutvikling med hovedvekt på teknologi og helsefag.

 

Spesialbibliotekar :  lønn etter kvalifikasjoner med plassering i følgende spenn: 377.500 – 433.400 NOK pr år

Universitetsbibliotekar:  lønn i samsvar med ansiennitet 377.500 – 456.400 NOK pr år

 

Utfyllende informasjon:

 

http://uia.easycruit.com/vacancy/514016/35087?iso=no

 

Velkommen til det blide Sørlandet!

 

Med vennlig hilsen

 

Arthur N. Olsen

 

 

---------------------------------
Arthur N. Olsen
Universitetsbibliotekar
Universitetsbiblioteket i Agder
Kristiansand
Telefon: 38141372
Mobil: 92608189
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
-----------------------------------