Content-Type: text/html

Nedanstående annonsering kan vara intressant för många.

Hälsningar

Ann W

 

Ann Wiklund

[log in to unmask]">[log in to unmask]

+46761231085

Samordnare projekt IKT-lyftet (http://ikt-lyftet.se)

som från januari 2011 är en del av den nationella kampanjen för ökad digital delaktighet: Digidel

www.digidel.se

 

Ann Wiklund Konsult

+46767761688

 

Från: Ann-Marie Laginder [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 18 februari 2011 13:46
Till: Ann-Marie Laginder
Ämne: VB: Doktorandtjänst i pedagogik med inriktning mot Vuxnas lärande - Yrkesdidaktik

 

Vidareinformation till Mimers nätverk

 

Ämne: Doktorandtjänst i pedagogik med inriktning mot Vuxnas lärande - Yrkesdidaktik

 

En tjänst som doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, kopplad till den nationella forskarskolan i yrkesdidaktik finns utannonserad. Kan nås via:

http://www.liu.se/jobbdb/show.html?3875

 

Sprid gärna till de ni tror kan vara intresserade, och utbildningsadministratörer får gärna vidarebefordra till studenter som är i slutet på, eller nyligen har avslutat sin utbildning.

 

Vi söker efter duktiga personer som har en bakgrund med relevans för området vuxnas lärande. Med andra ord kan söknade ha olika disciplinära bakgrunder.

 

Vänliga hälsningar

Andreas Fejes

Associate Professor, PhD (Docent, Fil Dr)  

Department of Behavioural Sciences and Learning
Linköping University

581 83 Linköping

Sweden

 

Tel: +46 13282136

Fax: +46 13282145

Mobile: +46 736185553

e-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]