Content-Type: text/html

Biblioteken i Östergötland har, i egen verksamhet och i samarbete med studieförbunden, under de senaste åren engagerat sig för ökad digital delaktighet -

Nu har projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek gått i mål. Ambitionen var att 1600 östgötar under projektåret skulle få kostnadsfri internetguidning individuellt eller i grupp (som kort grundläggande kurs eller längre studiecirkel i samarbete med studieförbund). Resultatet är överväldigande - totalt har 2235 deltagit vid 886 tillfällen i de elva kommuner i länet som medverkat. Projektet genomfördes med stöd från Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE.

Läs mer i bloggen:
http://www.lansbibliotekostergotland.se/index.php/bloggen/82-januari/340-2235-har-fatt-internetguidning-i-oestergoetland-

Ta del av bakgrund, upplägg och erfarenheter i slutrapporten:
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Nytta_och_noje/nyttanoje2010_slutrapport.pdf

Bläddra i rapporten i ISSUU:
http://issuu.com/annhed/docs/nyttaochnoje2010?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

Läs om projektet Internetguidning på östgötabibliotek på vår webbplats:
http://www.lansbibliotekostergotland.se/index.php/features/nytta-och-noeje-pa-naetet

Läs om det nya projektet Digitalt medborgarskap i Östergötland som också fått stöd från .SE:
http://www.lansbibliotekostergotland.se/index.php/features/digitalt-medborgarskap

 

Mvh!

Anne Hederén

Bibliotekskonsulent

Länsbibliotek Östergötland

013-25 56 62

0702-63 73 76

e-post: [log in to unmask]