Content-Type: text/html Inbjudan till Runda bords-samtal om nationell katalog - tisdag 29 mars i Stockholm Information från
Svensk BiblioteksföreningInbjudan till Runda bords-samtal om nationell katalog
Svensk Biblioteksförening inbjuder till Runda bords-samtal om nationell katalog tisdagen den 29 mars i Stockholm. Syftet med samtalet är att lyfta upp frågan för öppen diskussion och få den belyst ur olika synvinklar. Exempel på frågeställningar som kan diskuteras är: Behövs en nationell katalog? Vilken funktionalitet måste den innehålla? Hur uppnår man en leverantörsobunden katalog med fritt tillgängligt innehåll? Vilka farhågor och förhoppningar finns? Hur kan man på bästa sätt gå vidare i frågan med en bred delaktighet från biblioteksvärlden?

Svensk Biblioteksförening vill att biblioteken själva tar kontroll över diskussionen om en framtida gemensam nationell katalog. Vi ser framför oss en process där bibliotekens förväntningar och önskemål läggs till grund för vilka krav som ska ställas på Libris och olika biblioteksleverantörer.

Diskussionen kommer att inledas med inlägg från några inspiratörer. Anna Christina Rutqvist från Regionbibliotek Värmland, 2010 års Bengt Hjelmqvist-pristagare, är inbjuden. Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverkets bibliotek och Daniel Forsman, Chalmers, båda ledamöter i Svensk Biblioteksförenings styrelse deltar också. De kommer att presentera den diskussion i frågan som förevarit under arbetet i Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för bibliotekens tekniska infrastruktur.

Deltagandet i Runda bords-samtalet är kostnadsfritt. Vi vill  att de som deltar gör det aktivt och bidrar med egna inlägg  till diskussionerna.

Mer information och anmälningsformulär finns på vår hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Vänliga hälsningar

Peter Axelsson

--
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 70380
107 24 STOCKHOLM
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
skype peteraxelsson
e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org