Content-Type: text/html Göteborgs universitetsbibliotek söker kreativa och engagerade medarbetare till teamet för publicering och bibliometri inom enheten Digitala tjänster.

Sista ansökningsdag är måndagen den 7 februari

mer information hittar ni på:

Bibliotekarie / koordinator
Kvalificerad bibliotekarie / IT-utvecklare


Välkommen in med din ansökan