Content-Type: text/html
Är det möjligen

Stella - en älva i skogen av Marie-Louise Gay

Hon får förvisso inga vingar, i vilket fall är det en trevlig bok.
 
 
Holger Sandelin
Svenska kyrkan
Göteborgs stift


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Troy Anna
Skickat: den 20 januari 2011 14:55
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Barnbok?

Nu är det min tur att be om hjälp. Det gäller en barnbok, troligen Hcf. Det jag kommer ihåg är att det var en sagostämning och det fanns en liten flicka med två flätor som får älvvingar. Jag troro att det hela utspelas i en skog. Böckerna var illustrerarde och jag har en vag bild att det fanns någon teckning där flickan visslar. Känner någon igen detta? Jag tror att det fanns totalt två eller tre i en serie.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Anna Troy, Bibliotekarie
Härnösands bibliotek
871 80 Härnösand
tel: 0611-865 18