Content-Type: text/html

 

Det nærmer seg nå fristen for påmelding til Ung 3.0 – Konferanse om ungdom og medieliv. Påmeldingsfristen er fredag 28. januar.

Påmeldingsskjema: http://www.reiseogkonferanseservice.com/vestfoldfylkesbibliotek/ung30/paamelding.cfm

Målgruppen for konferansen Ung 3.0 er bibliotekansatte, pedagoger og alle som jobber med ungdom og formidling til ungdom.


Delta på Ung 3.0 og…

·         Bli inspirert og få gode ideer når det gjelder utvikling av tilbudene for ungdom i bibliotek.

·         Få informasjon om nye forskningsresultat om hvordan ungdom lever og manøvrer i dagens medielandskap.

·         Besøk Norges nyeste skolebygg for videregående skole.

·         Bli utfordret av Ida Aalen gjennom hennes foredrag ”Jeg har Google, hva trenger jeg dere til?”

·         Lær hvordan man kan bruke den informasjonen man finner i de sosiale mediene (om kildekritikk og sosiale medier)

·         Få kunnskap om dataspill, læring og avhengighet.

·         Bli engasjert av Åke Nygren, som gjennom en praktisk og konkret tilnærming til moderne interaktiv biblioteksutvikling har fått en unik rolle i biblioteksverige.

·         Lær å lage animasjon og fotofortellinger.

·         Få konkrete ideer til utvikling av ditt skolebibliotek / læringssenter.

·         Bli presentert for ungdoms egne spennende digitale uttrykk.

·         Få en presentasjon av den nye delingsarenaen NDLA .

·         Skaff deg et solid faglig nettverk på tvers av kommunegrenser og landegrenser!

 

For fullt program og praktisk informasjon: http://ung3null.wordpress.com/

 

Vil du stille ut ditt prosjekt?

Ung 3.0 tilbyr gratis utstillingsplass for ikke-kommersielle aktører som ønsker å vise fram relevante prosjekter og tiltak rettet mot målgruppen.

Har du et spennende prosjekt eller tiltak rettet mot ungdom enten fra en undervisningssituasjon eller fra skole- eller folkebibliotek, og som du tror kan inspirere andre? Lag en kort beskrivelse og send til [log in to unmask]">[log in to unmask]. Si også ifra hva du har behov for av plass og utstyr, f.eks. om du trenger oppheng til plakat, bord, kontakt til laptop etc.

 

Utstillingene vil settes opp kvelden før konferansen eller om morgenen før registreringen første dag. Det å ha en utstillerplass innebærer at du må være tilgjengelig for å presentere prosjektet, informere og snakke med deltakere og dele ut eventuelt materiell i pausene. Innen 1. mars vil du få svar på om du har fått tildelt utstillingsplass.

 

 

Vennlig hilsen

 

Vestfold fylkesbibliotek
Beate L. Aakerøy
Rådgiver

Postadresse: Postboks 2423, 3104 Tønsberg
Besøksadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
Telefon: 33 37 83 92. Mobil: 40 47 99 82

E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Internett:
http://fylkesbiblioteket.vfk.no/

[log in to unmask]" alt="vestfold_fylkeskommune">