Hej

Här i Katrineholm har vi varit igång med RFID några år. Hitintills har vi kunnat använda egna stickor med streckkodsetiketter och chip i fjärrlån. Min teori är att de bibliotek som fram till idag är chippade inte har haft samma leverantör som vi, Bibliotheca.  Att det ibland suttit dubbla chip, ett på vår sticka samt ett i det inlånade mediet, har inte varit några problem.

Nu börjar det dyka upp böcker med från samma leverantör som vi har och systemet vill genast skapa ett sammansatt medium. Om vi gör det får det till följd att böckerna måste konverteras om när det kommer tillbaka till sitt bibliotek.

Har det här problemet dykt upp hos någon av er och hur löser ni det? Jag tänker att det framförallt borde ha märkts på universitetsbiblioteken.

 

Hälsningar

/Inger Hedby

it-ansvarig - Katrineholms bibliotek