Content-Type: text/html

Hej!

 

Nu är det dags igen för fler BHS-studenter att söka sig ut på bibliotek för att genomföra en fallstudiekurs. Denna gång är det distansstudenterna i bibliotekarieprogrammet i Borås som kommer att kontakta olika bibliotek för att genomföra auskultationer och pilotstudier under v.15-18 (april/maj). Studenterna har redan nu i januari fått till uppgift att börja leta efter ett bibliotek att vara på. Detta kan medföra att ni på ert bibliotek får besök, telefonsamtal eller mejlförfrågan från någon av våra studenter under den närmaste tiden.

 

Om du som läser detta tycker att du känner igen denna förfrågan är det korrekt, eftersom ni möjligen redan har blivit kontaktade av våra helfartsstudenter som nu i v. 9-10 genomför motsvarande moment i sin utbildning.

 

Nedan finner ni mer information om detta kursmoment och vad det innebär för er som tar emot en student.

 

Om ni har frågor kring detta upplägg av vår kurs så hör gärna av er till oss, se kontaktuppgifter nedan. Ni som är särskilt intresserade av att ta emot en student kan gärna också anmäla detta till oss.

 

 

Vi är glada över den positiva respons vi hittills har fått från många bibliotek över hela Sverige!

 

Mvh

 

Catarina Eriksson, kursansvarig VT 2011

e-post: [log in to unmask], Tel: 033-435 40 34

 

Tobias Pernler, kursansvarig VT 2011

e-post: [log in to unmask], Tel: 033-435 44 92

 

 

 

 

Ta emot en student på biblioteket!

 

I samband med kursen Biblioteks- och informationsvetenskapliga fallstudier som ges under fjärde året av kandidatprogrammet Bibliotekarie distansutbildning vid BHS kommer våra studenter att få i uppgift att under fyra veckor, v. 15 – 18 2011, förlägga sitt lärande till ett bibliotek. 

 

Vår ambition inom Bibliotekarieprogrammet är att ha ett tätt samarbete med biblioteksfältet och under utbildningen vill vi därför skapa fler kontakter mellan grundutbildning och yrkeslivet. Flera av kurserna i programmet kontakter med bibliotek i en eller annan form, projektarbeten på bibliotek och många inbjudna gästföreläsare från praktiken. Dessutom kan studenterna ingå i ett mentorsprojekt. Det är vår förhoppning att det arbetslivsintegrerade arbetssättet i den näst sista kursen på programmet ska ge våra studenter ytterligare en möjlighet att relatera sina kunskaper till arbetet inom biblioteksfältet. Samtidigt kan många biblioteksverksamheter få en närmare inblick i innehållet i den förnyade kandidatutbildningen vid BHS. 

 

Studenternas uppgift

 

Arbetsuppgiften under de fyra veckornas biblioteksvistelse består i att:

 

                                            1.   utföra en pilotstudie där studenterna övar på att samla in material till en kommande kandidatuppsats genom en kombination av intervjuer/enkäter, en observation och en dokumentstudie ute på ett bibliotek.

                                            2.   vara med och auskultera vid fem olika arbetsmoment på ett bibliotek där både interna och externa arbetsuppgifter ingår. 

                                            3.   själva hitta ett bibliotek eller en informationsverksamhet där de kan genomföra sin uppgift.

 

Vad förväntar/önskar vi oss av er på biblioteken?

 

Vi börjar med att berätta vad ni INTE förväntas göra: Ni ansvarar inte för studenterna som handledare och behöver inte vara med i en bedömning av studenterna eller söka sysselsättning för studenterna utöver deras observation av fem arbetsmoment. Det är heller inte tanken att studenterna ska behöva befinna sig på biblioteket utöver de moment som är avtalade och den tid som deras studie kräver. 

 

Vi hoppas däremot att ni samtycker till att en eller två studenter under veckorna 15-18 (2011-04-11 tom 2011-05-08) 

 

                                            1. utför en mindre pilotstudie där det ska ingå:

 

                                                några intervjuer med (eller enkäter till) några i personalen och/eller några låntagare

                                               en observation av någon aktivitet i bibliotekslokalen

                                               en studie av några dokument.

 

 

 

Exakt hur studenterna utformar sin studie är individuellt och beror på valt kandidatuppsatsämne och på en diskussion mellan er och studenterna, där ni förstås har friheten att avstyra att studien utförs på ett sätt som kan störa verksamheten. 

 

                                            2. är med och auskulterar vid fem olika arbetsmoment, både externa och interna. Exempel på externa arbetsmoment är:

 

 

                                              ett pass i informationsdisken eller lånedisken

                                              en visning av biblioteket

                                              ett bokprat

                                            ett program i en programverksamhet (musikafton, sagostund, seminarium, föreläsning)

                                              ett moment i en användarundervisning, i grupp eller enskilt

 

 

Exempel på interna arbetsmoment där studenten kan närvara är:

 

                                              ett personalmöte/planeringsmöte

                                              arbete med inköp

                                              fjärrlån 

                                              arbete med webbplats

                                              katalogisering

 

Precis vilka moment som studenterna kan auskultera på och när beror på vad som passar er verksamhet bäst och kan bestämmas i en diskussion mellan er och studenterna. 

 

 

Vad kan ni vänta er av oss vid BHS?

 

Som tack för att ni hjälper oss att skapa ännu en kontaktyta mellan studenternas utbildning och praktiken vill vi gärna inbjuda er till en kompetens- och kvalitetsworkshop där ni under en heldag kan få inspiration och stöd i ert arbete med kompetensutveckling och kvalitetsarbete på arbetsplatsen. Dagen kommer att arrangeras vid BHS under hösten 2011, precisa datum meddelas till de deltagande biblioteken (en deltagare per bibliotek). Alternativt kan ni skicka en deltagare till vår årliga Mötesplatskonferens under hösten 2011 utan avgift. 

 

Ni kan när som helst ta kontakt med oss kursansvariga lärare (se kontaktuppgifter nedan) om ni har frågor eller kommentarer angående studenternas uppgift och bibliotekets ansvar. 

 

Vi hoppas på en positiv respons!

 

Vänliga hälsningar

 

Catarina Eriksson och Tobias Pernler

kursansvariga lärare

 

Kontaktuppgifter

Catarina Eriksson              Tobias Pernler

[log in to unmask]">[log in to unmask]    [log in to unmask]se">tobias[log in to unmask]

033-435 40 34                    033-435 44 92