Content-Type: text/html
Brukar spara gamla listor årsvis i A4kartonger - för fösta året blev det luft i kartongen.
Har Sambindningen ändrat urvalsprinciper?
 
 
MVH
Göril Thyresson
Alléskolans bibliotek
694 80 Hallsberg
tel +46 582 685468
fax +46 582 685469
epost [log in to unmask]