Content-Type: text/html

Stockholms universitetsbibliotek söker en ny överbibliotekarie
Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största vetenskapliga bibliotek med 125 anställda och en årsomsättning på 160 miljoner. Biblioteket ger biblioteks- och forskningsservice till studenter, lärare och forskare inom universitetets fyra fakulteter. Förutom huvudbibliotek finns 10 filialbibliotek. Sex avdelningschefer är underställda överbibliotekarien och ingår i bibliotekets ledningsgrupp. Överbibliotekarien är underställd prorektor med ansvar för den totala biblioteksverksamheten vid Stockholms universitet och ska vara universitetets ansikte i biblioteksfrågor utåt, nationellt och internationellt, men också inåt mot universitetets fakulteter och andra avnämare.

Läs mer om tjänsten på:  http://www.su.se/om-universitetet/lediga-anstallningar/teknisk-administrativ-personal/bibliotekschef-overbibliotekarie-till-stockholms-universitetsbibliotek-1.10059


Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av ansvarig rekryteringskonsult Johan Cardell, Wise Professionals, 08-555 290 20, joha[log in to unmask]
prorektor Lena Gerholm, 08-16 22 60, [log in to unmask]
eller nuvarande överbibliotekarie Catarina Ericson
-Roos, 08-16 13 83, [log in to unmask]


Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer SU 618-3254-10, senast den 18 februari 2011 till:

Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

eller e-posta [log in to unmask]

 

[log in to unmask]" alt="http://www.su.designmanual.se/pic-global/logos/logo-svart-svensk.gif">