Content-Type: text/html
Sendes på vegne av Liv Ramskjær, [log in to unmask]">[log in to unmask]
 
M.v.h.
Elin Reed Thomsen
Norsk kulturråd / Arts Council Norway
Box 8052 DEP, 0031 Oslo, Norway

Observatoriegt. 1B, 0254 Oslo, Norway
tel. +47 23117550, fax +47 23117501, mobile +47 95973805
www.norskulturrad.no
[log in to unmask]">[log in to unmask]
 


Hvordan kan du unngå å bidra til ulovlig handel med kulturgjenstander?

 

Leste du om tyveriet av kinesisk kunst fra kinasamlingen til Permanenten – Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen før jul? Ulovlig handel med kulturgjenstander er et økende problem, og noen ganger tar det mange tiår før slike kulturgjenstander kommer til rette igjen – hvis de gjør det.

 

Når du reiser kan du i vanvare kjøpe kulturgjenstander som det er ulovlig å ta med seg ut av landet og inn i Norge. Du kan heller ikke ta med hva som helst av kulturgjenstander ut av Norge. Det er din plikt å sjekke om du har lov til å ta med deg kulturgjenstander ut av et land. Du kan straffes med fengsel i inntil ett år dersom du ”med overlegg eller uaktsomt” bryter regler for utførsel og innførsel av kulturgjenstander. Vil du lære mer om dette? Kom på seminaret STOP HERITAGE CRIME! Seminaret er praktisk orientert, og du vil få eksempler på populære kulturgjenstander som du oftest må søke om utførsel for.

 

 

Seminaret om ulovlig handel med kulturgjenstander arrangeres i forbindelse med Reiselivsmessen den 13. januar 2011 fra kl 13.00 til 15.00

på Thon Hotel Arena.

 

Seminaret er beregnet på alle som er interessert i temaet. Det passer godt for ansatte i reiselivsnæringen, tollvesenet, politiet, forsvaret, antikvitets- og mynthandlere, vaktselskap, bedrifter og organisasjoner som har virksomhet i utlandet, departementer, ansatte i museer, media generelt og reiselivstidsskrifter spesielt.

 

Seminaret arrangeres av prosjektet “Legal and illicit trade with cultural heritage”. Prosjektet er et samarbeid mellom ABM-utvikling/Norsk kulturråd, Riksantikvaren, National Heritage Board of Poland og National Maritime Museum i Gdansk, og er støttet av EØS-midler gjennom Polsk-norsk kulturutvekslingsfond.

 

Vil du se programmet, se: http://www.norskkulturrad.no/ eller http://www.abm-utvikling.no/kalender/ulovlig-handel-med-kulturgjenstander.ics

 

Vi serverer enkel lunsj. Meld deg på til anita.eik(at)kulturrad.no

 

Du får gratis adgang til Reiselivsmessen dersom du på forhånd registrerer deg på: http://ocdlg.com/nvm/nyhetsbrev/NB_223_2010.html