Content-Type: text/html
Nästa vecka kommer sista numret av bis - för 2010. 
Vi planerar att fortsätta 2011 med att ge ut bis, men vi välkomnar nya medarbetare. Och nya medlemmar. Röster från biblioteksvärlden behövs - kanske mer än någonsin.
 
bis nr 4/2010
4 – 8. Notiser från Syd & Nord. Ingrid Atlestam rapporterar direkt från
Mauritius, men också om Botkyrkas mångspråkiga bibliotek, profilköp och annat

8. Wikileaksuttalande från biblioteksnorge

9 Första BiS-salongen. En sammanfattning av diskussionen av Tobias Willstedt

• 11. Inledning I: Att jobba på bibliotek: Stolthet och fördom. Tobias Willstedt

• 13. Inledning II: Vart ville jag och var hamnade jag? Nick Jones

15. Det rettferdige, relevante og lokale folkebibliotek. Anders Ericson anmäler boken Public Libraries and Social Justice,

16. BiS insamling till Västsahara är uppe i 100.000 kr. Lena Lundgren och Monica Zak rapporterar

17. Jonas Sjöstedts deckare väcker intresse för Västsaharafrågan

18. Ny rapport om arbetsplatsbibliotek. Mats Myrstener har läst Nina Frids nya rapportering.

19. Vem bestämmer vad som ska finnas på biblioteken? Siv Wold-Karlsen är bekymrad över hur e-böckerna kan komma att förändra biblioteken och över hur svårt det kan vara att låna e-böcker. Göteborgs stadsbibliotekarie svarar.

Debatten om BiS och Creative Commons fortsätter:
• 21. Nya strategier krävs - BiS och Creative Commons. Tobias Willstedt
• 22.
Fler perspektiv på allmänningar . Johanna Dalmalm

24. För femtio år sedan. Skönlitteraturen i bibliotekarieutbildningen då - och nu. Bengt Nerman. Jenny Samuelsson från Umeå och Skans Kersti Nilsson från BHS svarar.

26. Den svenska filmens eldsprutande drake – för farlig för biblioteken? Maj Wechselmanns senaste filmer om Bildt och om kungahuset verkar saknas på svenska bibliotek

27. På spaning efter bibliotek i Istanbul. Istanbul är fyllt av välsorterade boklådor, men biblioteken har inte förmått förnya sig och blir allt färre. Balsam Karam har letat på plats.

29. Starkt motstånd mot biblioteksstängningar i England, t ex i Oxfordshire

30 -31. BiS och entreprenaderna. Lena Lundgren
Fyra skäl för att säga nej till entreprenader.
Debatten om bibliotek på entreprenad hösten 2010 på BIBLIST och i pressen

32. Kallelse till BiS årsmöte 12 mars


Prenumerationspriser 2011:
Medlemskap inkl. prenumeration 190
Medlemskap inkl. prenumeration för studerande och pensionärer 150
Privatperson 150
Institution 230
Institution utlandet 280
 
 
http://www.foreningenbis.org/
http://www.bisbloggen.blogspot.com/
 


Hälsningar

Lennart Wettmark
redaktör för bis