Content-Type: text/html
Än finns det tid kvar....
 
Filipstads bergslags bibliotek söker bibliotekare, 75%
 
Läs mer på Filipstads kommuns hemsida: http://www.filipstad.se/gadirekttill/ledigajobb.4.ef98d87113713263fa80003524.html
 
 
 
Jan Fröding
Filipstads bibliotek
Box 308
682 27 Filipstad
0590 613 51