Content-Type: text/html
Enligt en notis i SvD så begär KB besked från "storebror" om den barnpornografi som
finns i samlingarna får göras tillgänglig för forskningsändamål.
 
Vi har sett hur bibliotek genom tiderna censurat litteratur. Tyskland under nazismen,
Ryssland under kommunismen, USA under McCartyismen,  diktaturer idag. Ska nu
även KB censurera delar av en verklighet som är en realitet. Ska minnet utplånas?
Det är ju fullständigt otänkbart att KB bryter mot några lagar. KB borde inte så här
fegt fråga först om forskningsmaterial får ställas till förfogande för forskning och
andra seriösa ändamål. Det är skrämmande.
 
CITAT
 
 Just nu får vi ju inte tillhandahålla materialet alls, för det vore ett lagbrott, säger kommunikationschefen Urban Rybrink till P 3 Nyheter.

Nu kräver KB besked från utbildningsdepartementet om - och i så fall hur - barnporren ska få lånas ut i forskningssyfte

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnporr-pa-kb-regeringsfraga_5899521.svd

Jan