Content-Type: text/html
Hej Birgitta,
 
Den ideologiska ryggrad du talar om handlar tydligen om sänkta trösklar och att
där ska en sådan verksamhet som känns relevant för medborgarna i kommunen.
Vad är det för verksamhet som kommer att göra att fler känner sig välkomna?
Vill du förvandla biblioteket till ett kulturhus? Vad är det för elitiskt med att vilja
stå till tjänst för den som vill låna en bok? Menar du att biblioteken idag är
antidemokratiska eftersom så stora grupper står utanför?
 
Som gammal östgöte skulle jag gärna vilja att även där 400 bibliotekarier
tillsammans skapar en Låna dig rik-kampanj som jag informerade om på
BIBLIST mycket för att visa att det finns andra sätt att se på bibliotekens roll
än att vara "ein Mädchen für alles".
 
Jan
 
 
 
 
Den 28 januari 2011 16:02 skrev Hellman Birgitta <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>:

Hej Jan!

 

Nu tycker jag att du har läst mitt blogginlägg som fan läser bibeln J

Hur ska vi kunna föra en dialog och debattera biblioteksfrågor om vi hellre dräper varandra än försöker förstå den andres argument?

 

Vad jag menar med ”ideologisk ryggrad” har inget med diktatur och censur att göra. Tvärtom! Jag tror på demokratiska och ”folkliga” bibliotek, som sätter användaren i centrum, och försöker svara upp mot de behov som finns i dagens samhälle. I min vision ska biblioteken ha ännu lägre trösklar, så att fler ska känna sig välkomna. Jag tycker att bibliotek ska bedriva en sådan verksamhet att den känns relevant för medborgarna i sin kommun.

 

Med ”ideologisk ryggrad” menar jag att vi som jobbar på bibliotek ibland måste ta en tydligare ställning, och visa på vilken sida vi står. Ska vi jobba aktivt för att nå prioriterade grupper och överbrygga de klyftor som finns i informationssamhället eller ska vi nöja oss med att vara till för dem som klarar sig fint ändå?

 

Här är rätt länk till blogginlägget:
http://peterals.wordpress.com/2011/01/28/gastbloggare-birgitta-hellman-magnusson/

 

Bästa hälsningar

Birgitta

 

 

___________________________________________________________

Birgitta Hellman Magnusson
Bibliotekskonsulent med inriktning mot bibliotekens tjänster på nätet

E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]
Tel: 013-25 56 64
Mobil: 070-560 16 80
Fax: 013-13 26 18

Länsbibliotek Östergötland
Box 1791
581 17 LINKÖPING
Besöksadress:
Östgötagatan 5 (Linköpings stadsbibliotek)
Hemsida: www.lansbibliotek.ostsam.se

Östgötabibliotek: www.ostgotabibliotek.se

 

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
Skickat: den 28 januari 2011 10:56
Till: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Ideologisk ryggrad

 

På Peter Alsbjergs blogg har det varit en rad intressanta inbjudna gäster.

Nu senast av Birgitta Hellman Magnusson.

 

 

Jag fastnade för uttrycket "ideologisk ryggrad" i hennes bidrag.

 

Historiskt sett så har vi inte mycket att skryta med. Under 1900-talet hade vi

nazismen i Tyskland, kommunismen i Ryssland, McCarthyismen i USA och

under 2000-talet, Kina, Iran exempelvis eller Library of Congress i USA.

Här sattes och sätts, för att att använda några uttryck i artikeln "användaren i

centrum" eller "tjäna allmänheten, utan att rynka på näsan".

 

En kommentar till nedanstående citat:

 

"Just nu debatteras bibliotek flitigt. När biblioteken prövar nya grepp för att nå

 nya användare (t.ex. dataspel, sociala medier, laborativa miljöer) anklagas de

 för trendkänslighet och populism. Å andra sidan höjs ett varningens finger för

att biblioteken håller på att bli ett elitistiskt projekt för dem som redan är

 informationskompetenta och vana att ta för sig."

 

Demokrati betyder folkstyre, majoritetsstyre, dvs. motsatsen till elitstyre. Ur ett

sådant perspektiv är citatet begripligt men samtidigt farligt i sin naiva populism.

 

Även i demokratiska samhällen bör det finnas plats för kunskapssökande, kritik

och bildning. Det är det som är vår främsta uppgift, det som ryms i vad som i

artikeln ses som motsattsen till det "visionära" nämligen "den dagliga biblioteks-

verksamheten"

 

I min vision är det inte användarna som står i centrum utan låntagarna. Dvs.

boken.

 

Jan