Content-Type: text/html Rätt ingång. Boken är inget utan läsare, den är alltid en läsning olika för varje läsare. Bra initiativ, och ett frisk avsteg från den statiska fokuseringen på författaren. Nån sa att bokens födelse är farfattarens död, tror det var Barthes. Uno för en gångs skull igen.

> Date: Mon, 10 Jan 2011 17:44:39 +0100
> From: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] Vem är läsaren?
> To: [log in to unmask]
>
> Ett av bibliotekens viktigaste och mest självklara uppdrag är att arbeta med lässtimulans.
> Varför är läsning så viktigt? Den här första konferensdagen i Regionbibliotek Stockholms
> temaserie Läsaren vill vi ägna åt just denne. Vem blir en läsare och hur går det till? Vem är
> han eller hon och varför väljer de olika böcker?
>
> Var: Citykonferensen
> När: Torsdag 3 februari
> Information, program och anmälan<http://www.regionbiblioteket.se/upload/regionbiblioteket/Inbjudan_%20Läsaren%203%20feb.pdf>
> Välkommen med din anmälan senast 26 januari!
>
> Alireza Afshari
> Lotta Aleman
> Marie Johansen
> Lena Lundgren