Content-Type: text/html
Jag är på semester. Åter 10 januari.
Vid brådskande ärenden kontakta [log in to unmask]">[log in to unmask]se

Med vänliga hälsningar
Erica Lhådö
Bibliotekarie
Enköpings kommunbibliotek
Rombergaskolans bibliotek
Telefon: 0171-62 55 62
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]