Content-Type: text/html

Hej!

Välkomna till Includes andra nationella konferens om breddad rekrytering den 11-12/5 på Malmö högskola. Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering till högskolan (läs mer på www.include.nu).

Årets konferens kommer att fokusera på pedagogiska frågor  t ex hur man undervisar i heterogena studentgrupper och hur en ökad internationalisering påverkar undervisningen. Ett av spåren på konferensen kommer att vara bibliotekets roll för retention och studieframgång. På den första Include-konferensen som berörde själva rekryteringsprocessen, lyste bibliotekarierna med sin frånvaro. På denna konferens hoppas vi att ni dyker upp! Vi tror nämligen att det finns gott om goda exempel på hur biblioteken jobbar för en mer inkluderande lärandemiljö te x med internationella studenter, studenter från studieovana miljöer och studenter med funktionsnedsättningar.

Längre fram i januari kommer call for papers och information om anmälningsförfarandet. Hör gärna av er till undertecknad om ni har frågor.

Boka den 11-12 maj i era kalendrar redan nu. Vi ser fram emot spännande diskussioner om bibliotekens pedagogiska utmaningar i den breddade rekryteringens spår!

Lotta Wogensen

(för programkommittén på Malmö högskola)

Lotta Wogensen
Malmö högskola, Bibliotek & it, SE-205 06, Malmö, Sweden
Telephone: +46 40 6658393 Telefax: +46 40 6658333 E-mail: [log in to unmask]">Lotta.Wogen[log in to unmask]