Content-Type: text/html Vi kommer att flytta till en redan byggd lokal och har fått klart för oss att vid ombyggnation blir det stora kostnader med ventilation, sprinkler etc om "riktiga" rum byggs.
Har någon erfarenhet av t.ex. grupprum i bibliotek med väggar "nästan" upp till tak.
Hur mycket ljud tränger ut/in?
Ann Ingberg
Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik