Content-Type: text/html

Vi söker två bibliotekarier till Enheten för digital publicering

 

Enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek leder utvecklingen av DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet), en publiceringsplattform för forskningspublikationer som drivs i samarbete med 27 andra universitet och högskolor. Vid enheten utvecklas flera IT-relaterade tjänster och sedan 2007 har vi ett särskilt uppdrag från Uppsala universitet att arbeta med utveckling av DiVA och Open Access-publicering. Enheten består av bibliotekarier, webbdesigner, systemutvecklare och systemtekniker. Vi söker nu två bibliotekarier som ska ingå i enhetens arbetsgrupp och arbeta med det spännande uppdraget att vidareutveckla användarstöd och tjänster för DiVA och Open Access.

 

Läs mer: http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/index.html#ovrigaanstallningar

 

Vänliga hälsningar

Aina Svensson

----------

Aina Svensson, Open Access-projektet

Enheten för digital publicering

Uppsala universitetsbibliotek

Tel: 018-4717105

http://diva.ub.uu.se/helpdesk