Content-Type: text/html

Patentsökning – öppna källor och kommersiella databaser

10 mars 2011 i Stockholm

 

Seminariet vänder sig i första hand till informationsspecialister på forskningsbibliotek eller företagsbibliotek som har anledning eller i uppdrag att söka i patentdatabaser; såväl öppna som kommersiella källor.

Genom en sökning i olika patentdatabaser kan du få reda på andra lösningar på ett problem eller följa utvecklingen inom ett visst område. Du kan även få en uppfattning om en marknad och dess konkurrenter. Om du hittar en liknande lösning undviker du att göra intrång, vilket kostar både tid och pengar.

Vi tänker denna dag gå igenom vilka möjligheter vi har att hjälpa våra användare i en innovationsprocess.  Hur långt räcker de öppna källorna? När är det dags att koppla upp sig mot kommersiella databaser? Hur profilerar dessa sig mot varandra? Det här är tillfället då du också träffar ett antal leverantörer tillsammans och får möjlighet att ställa de relevanta frågorna. Några kommer direkt från IPIConfEx i Sevilla!

 

Ett detaljerat program för dagen håller på att färdigställas.

 

Föredragshållare och presentatörer:

Helena Danielsson;  patentkonsult,  
Jan Magnusson;  patentutbildare från Chalmers Bibliotek
Roger Bishop, företrädare för STN
Företrädare för Thomson och Dialog Proquest

Organisatörer: Ylva Fernvall och Ros-Mari Kristiansson
Datum: 10 mars 2011
Plats: KTH Campus, Stockholm

Dagen börjar med registrering kl 9:30 och avslutas senast 16:30.

Pris för medlem: 2.500 kr

Pris för icke medlem: 3.500 kr

Sista anmälningsdag: 23 februari 2011

 

Anmälan skickas till [log in to unmask]" title="blocked::mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]


Välkomna!

SFIS Utbildningsnämnd

 

 

 

----------------------------------------------------------

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS

Förrådsvägen 9

181 41 Lidingö

Telefon: 08-678 23 20, 070-661 23 20

[log in to unmask]

www.sfis.nu

-----------------------------------------------