Chalmers bibliotek, Discovery & Summon

1:a mars 2011, Chalmersska huset, Göteborg

Hösten 2010 blev Chalmers bibliotek svensk utvecklingspartner för Discoverytjänsten Summon från Serials Solutions. I januari 2011 beta-lanserades Summon för bibliotekets forskare och studenter. Nu arrangerar vi en dag där vi berättar om bakgrunden till beslut, implementeringen av och de initiala reaktionerna på Summon.

 

Vi riktar oss främst till intresserade från andra bibliotek som vill få en inblick i arbetet bakom kulisserna med Summon. Vilka var utmaningarna, problemen och hur tänker vi oss den framtida utvecklingen?

 

Program

 

09.30 – 10.00     Registrering, kaffe

10.00 – 10.10     Inledning

10.10 – 11.00     Om Web-Scale Discovery & varför Chalmers valde Summon

11.10 – 12.15     Implementeringen av Summon vid Chalmers bibliotek

12.15 – 13.15     Lunch

13.15 – 14.00     Att marknadsföra och tillgängliggöra Summon. Initiala reaktioner från personal och användare.

14.00 – 14.30     Summon developments and news – Serials Solutions

14.30 – 15.00     Paus, kaffe

15.00 – 16.00     Sverige & Summon – hur skall Summon utvecklas för svenska förhållanden?

16.00 – 16.10     Avslutning

 

Arrangemanget är kostnadsfritt och anmälan sker via epost till [log in to unmask]">[log in to unmask] ange ev. allergier/matrestriktioner.


Sista dag för anmälan är 14:e februari.

 

Chalmersska huset är beläget i centrala Göteborg på Södra Hamngatan 11.

 

Frågor? Kontakta Daniel Forsman ([log in to unmask]">[log in to unmask]), 031 7723751

 

“It is very clear that the library's struggle to remain relevant to the research process depends upon its ability to improve the academic user's search experience and recognizes the library's role in academic research. If the library's gateway role is to be preserved, the library must be able to provide a search experience that rivals that of Google but does a better job of supporting scholarly research and reveals the strength and depth of the library's entire collection. The highest priorities should be placed on finding search tools that promote the easy discovery, access and full use of the library's electronic resources. In addition, libraries must be prepared to provide tools that improve the research workflow...the efficiency of user searches, the relevancy-ranked quality of search results, and the ease withwhich information can be located.”

-       Academic Libraries and the Struggle to Remain Relevant:

Why Research is Conducted Elsewhere / John Law-- 
Daniel Forsman
Avdelningschef Informationsresurser och tillgängliggörande, Chalmers bibliotek
Telefon: 031 772 3751
Mobil: 076 633 84 47
E-post: [log in to unmask]