Content-Type: text/html Kurs ROI-Return on Investment på bibliotek
ROI - Return on Investment
Vet våra ägare vad som görs på biblioteken och varför? Nej, nej och åter nej!
Tala om det så att de förstår!
Heldagskurs med Zuzana Helinsky på World Trade Centrum Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1. fredagen den 28 januari 2011.
En praktisk workshop och inspirationsdag med tips och idéer som inte enbart vänder sig till bibliotekschefer utan till alla biblioteksanställda.
Under dagen belyses intern marknadsföring med hjälp av ROI - Return on Investment, med många exempel ur levande livet.
Ur innehållet:
Olika sätt att mäta avkastning på investeringar på biblioteket.
Hur gör man i andra länder? Redovisning av erfarenheter från olika bibliotek i exempelvis Israel, Tjeckien Korea, Vietnam, Filipinerna och Japan,
Change -  vad består den av?
Hot eller möjligheter med den nya tekniken?
Den nya tekniken i praktiken - ROI-metoden

Kostnad: 1900 kr inkl. kursmaterial, samt lunch och kaffe. Ange ev. önskemål om specialkost
Anmälan till: [log in to unmask],  tfn: 046 - 373022, mobil: 070 - 888 1103

Program:
http://www.zuzh.com/svenska/kurser/mf-roi/marknadsforing-roi.html
Välkomna!
Anmälan:
[log in to unmask]
Zuzana Helinsky

-- 
--------------------------------------
Zuzana Helinsky, zh Consulting, mailto:[log in to unmask]  http://www.zuzh.com
Phone: +46 46 373022, mobile: +46 70 888 1103, Fax: +46 70 888 2222 
Address: Zuzana Helinsky, Dosvagen 96, SE-226 54 Lund, SWEDEN

Backup-email: mailto:[log in to unmask]