Content-Type: text/html

Flera svenska dagstidningar, bl.a. SDS den 20101211, har uppmärksammat hur en ny typ av förlagsverksamhet uppenbarat sig på bokmarknaden. Dessa förlag har specialiserat sig på att ställa samman gratisartiklar från Wikipedia och trycka dem med print-on-demand-teknik för att sedan sälja böckerna dyrt via nätbokhandlar. Tyvärr är det inte bara ett enda förlag som ägnar sig åt denna utgivning - i så fall hade man kunnat lägga namnet på minnet - utan stora koncerner har en hel flora av dotterförlag knutna till sig. Det är förvånande att inga reaktioner förekommit från bibliotekshåll, men jag kanske har missat dem.

För en tid sedan fick SOL-biblioteket en beställning på just en tryckt Wikipedia-artikel. Beställaren, en inom sitt område välrenommerad forskare, hade ingen aning om hur det förhöll sig utan hade upptäckt titeln hos en nätbokhandel och trott att det var en ”riktig” bok – nätbokhandlarna har nämligen inte någon information på sina webbplatser om att de säljer tryckta gratisartiklar. Efter diskussion i personalen och med låntagaren beslöts att SOL-biblioteket trots allt skulle köpa in den efterfrågade titeln för att vi skulle få ett konkret exempel på denna typ av utgivning. Resultatet blev minst sagt häpnadsväckande. Det framgår visserligen mycket tydligt att innehållet är hämtat från Wikipedia, men på titelsidans baksida kan man bl.a. läsa följande ” Some information in this book maybe misleading or wrong. The Publisher does not guarantee the validity of the information found here.” Boken omfattar 99 sidor och handlar om en amerikansk poet. Wikipedias artikel om denne blir i den tryckta boken tre sidor. De övriga sidorna utgörs av material, hämtat från de artiklar till vilka de hyperlänkade orden i ursprungsartikeln leder. I en tryckt bok blir detta fullständigt meningslöst och irrelevant.

Man kan onekligen fråga sig vilka konsekvenser uppkomsten av dessa, enligt min mening, oseriösa och etiskt tvivelaktiga förlag kan bli på biblioteksbeståndens kvalitet. Nya förvärvsmetoder utvecklas, som t.ex. bruket av inköpsprofiler hos leverantörer, eftersom urval anses vara ett alltför tidskrävande arbete. Dessutom är förväntningarna på att slutanvändarna själva ska göra urvalet till biblioteken stora. Visserligen är det nödvändigt att forskare och lärare är engagerade i urvalsprocessen, men ofta är dessa inte medvetna om de fällor som finns i bokdjungeln. Vilka bibliotek får vi om urvalsrutinerna mekaniseras och ansvaret läggs på leverantörer och slutanvändare, medan bibliotekarierna förvandlas till administratörer?

En annan fråga man kan ställa sig är hur OA-rörelsen ser på förlag som profiterar på gratismaterial.

Länkar: http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1324887/Bibliotek-koper-in-tryckt-gratismaterial.html [20110118]

http://en.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing [20110118]


Ann-Sofi Green
Förvärvsansvarig
Språk- och litteraturcentrums bibliotek
Box 201
221 00  LUND