Content-Type: text/html

U-nytt från Vetenskapsrådet 9:2010
Utges av utbildningsvetenskapliga kommittén.


Svensk forskning 2010-2030
Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska arbete tagit fram översikter av svensk forskning inom rådets samtliga ansvarsområden. Översikternas syfte är att beskriva aktuella forskningsfrågor och trender, väletablerade respektive svagare forskningsinriktningar samt teman som är angelägna att satsa på i framtiden.

Allt material kommer att sammanställas i en rapport. Underlaget kommer att vara vägledande för UVK:s arbete och kommer att utgöra ett av flera underlag till VR:s styrelse. Innan beslut tas om prioriterade områden vill UVK få återkoppla resultaten som finns i kartläggningen och ta in synpunkter kring angelägna forskningsområden för framtiden. Tre lärosäten står som värd för var sitt seminarium - Luleå 25 januari, Stockholm 27 januari och Malmö 31 januari. Läs mer i bifogad pdf fil.

Kommande rapporter
Forskning pågår Tematiska sammanställningar av utbildningsvetenskaplig forksning, Planerad publicering i januari 2011.
Forskningsöversikt om flerspråkighet Redaktör: Kenneth Hyltenstam med flera. Planerad publicering tidigt 2011.
Internationella arenor för utbildningsvetenskap En reviderad version av rapporten med samma namn från 2004, redaktör är Sverker Lindblad. Planerad publicering tidigt 2011.
Ledarskap i skolan Författare: Olof Johansson. Planerad publicering tidigt 2011.

Nyhetsbrevet ändrar form vid årsskiftet
Från och med nästa år kommer Vetenskapsrådet ha ett gemensamt nyhetsbrev, i stället för flera med olika ämnesinriktning. Liksom i dag kommer du som prenumerant att få övergripande nyheter från Vetenskapsrådet, men även ämnesspecifika. Tidigare har många prenumererat på flera av våra nyhetsbrev. I det första nyhetsbrevet kan du välja vilka områden du är intresserad av, och får sedan alla nyheter samlade i ett nyhetsbrev.

Förändringar av bidragsformer 2011
Under 2011 avsätter Vetenskapsrådet särskilda medel för forskare i början av karriären. För forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap finns en ny bidragsform, projektbidrag unga forskare medan det vanliga projektbidraget finns kvar i stort sett oförändrat. Ett antal bidragsformer, bl.a. resebidraget, utgår. Förändringarna har sin grund i ett pågående utvecklingsarbete inom Vetenskapsrådet. 
Läs mer

Mille Millnert ny generaldirektör för Vetenskapsrådet
Regeringen har utsett professor Mille Millnert till generaldirektör och chef för Vetenskapsrådet. Millnert är rektor för Linköpings universitet sedan 2004. Han är professor i reglerteknik. Mille Millnert tillträder den 1 februari 2011.
Läs mer

Jämställdhet är en fråga om kvalitet
Kvinnor har missgynnats vid finansieringen av starka forskningsmiljöer. Den kritiken riktar Delegationen för jämställdhet i högskolan i rapporten "Hans Excellens — om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer" mot de satsningar forskningsråden, Vinnova och forskningsstiftelser har gjort på starka miljöer. — För oss är jämställdhet en kvalitetsfråga. Vi arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan, men uppskattar den extra blåslampa rapporten sätter på oss och på frågan, säger Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.
Läs mer  

Statistik för stora utlysningen 2010
Nu är årets stora utlysning avslutad. Samtliga beslut fattades under oktober och november månad. I år fördelades totalt cirka 2,5 miljarder kronor. Av dessa gick 1,1 miljarder till naturvetenskap och teknikvetenskap, 843 miljoner till medicin och hälsa, 175 miljoner till utbildningsvetenskap, 379 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap samt 18,9 miljoner till konstnärlig forskning och utveckling.
Läs mer

Med vänliga hälsningar

[log in to unmask]" title="E-postadress till Cecilia Gomez">Emma Aby, redaktör U-nytt

 

--------------------

Emma Aby

Ämnesinformatör utbildningsvetenskap

Kommunikationsavdelningen

Vetenskapsrådet

103 78 Stockholm

08-546 443 91

[log in to unmask]">[log in to unmask]