Content-Type: text/html

U-nytt, 2010-11-24

U-nytt från Vetenskapsrådet 8:2010
Utges av utbildningsvetenskapliga kommittén.

Framtiden är här nu
Just när bidragsbesluten skickas ut blir det tydligt att framtiden är här nu. Dels för er som fick forskningsmedel och lugnt kan planera framtiden, dels för er som nu läser utlåtandet och genast startar om för att lyckas bättre nästa år och dels för oss som just nu diskuterar vilka utlysningar som ska föreslås för 2011 och hur granskningsprocessen ska se ut för att ständigt förbättras.
Läs hela ledaren från Elisabet Nihlfors i bifogad pdf.

Konferensbidrag beslutade
Fem stycken ansökningar har beviljats bidrag för konferens. Dessa är:
International Conference on Social Science Didactics, 29 nov – 1 dec 2010, Karlstad universitet
The GRESD International ESD Research Conference, 17 – 19 maj 2011, Uppsala universitet
Kvalitetsanvändningen – politiska och metodologiska utmaningar I pedagogisk utvärdering och bedömning i vår samtid, 16 – 17 juni 2011, Mittuniversitetet
The 21st Conference of the European Second Language Association, 7 – 10 september, Stockholms universitet
Visualisering, hjärna och lärande, Linköpings universitet

Bidragsbeslut postdok hösten 2010
Beslut om ansökningar om postdoktorsstipendium och bidrag till anställning som postdoktor i Sverige, med sista ansökningsdag 26 augusti, kommer att offentliggöras i slutet av vecka 48. Läs mer…

Nyckelordssökning efter utbildningsvetenskap – lilla rapportserien
Bibliometriska metoder har kommit att bli allt mer uppmärksammade som verktyg för att mäta publicering och spridning av forskningsresultat. Ämnet utbildningsvetenskap har varit svårt att ringa in med hjälp av bibliometri, eftersom ämnet saknar en egen klassificering i många bibliometriska databaser. Läs mer och ladda ner rapporten som pdf…

Halvtidseminarium kring individualisering i skolan
Den 16 december presenterar Docent Joanna Giota sin forskningsöversikt som handlar om individualisering i skolan. Mötet äger rum mellan kl. 13.30 och 16.00 på Vetenskapsrådet, Klarabergsviadukten 82. Om du är intresserad av att delta så anmäl dig till [log in to unmask]">[log in to unmask] senast den 10 december.

Nu gäller open access
De forskare vars ansökningar beviljas stöd från Vetenskapsrådet från och med den 1 januari 2010 måste inom sex månader efter ursprunglig publicering i traditionella tidskrifter arkivera artiklarna i öppet sökbara databaser. Alternativt kan artiklar publiceras direkt i webbaserade tidskrifter som tillämpar open access. Läs mer…

Kommande rapporter
Forskningsöversikt om flerspråkighet
Redaktör: Kenneth Hyltenstam med flera. Planerad publicering tidigt 2011.

Internationella arenor för utbildningsvetenskap
En reviderad version av rapporten med samma namn från 2004, redaktör är Sverker Lindblad. Planerad publicering tidigt 2011.

Ledarskap i skolan
Författare: Olof Johansson. Planerad publicering tidigt 2011.

Dags att söka Advanced Grant från ERC
Europeiska forskningsrådet ERC utlyser nu för fjärde gången forskningsstödet Advanced Investigator Grant. Stödformen riktar sig till etablerade och världsledande forskare inom alla vetenskapsområden. Bidragen är på upp till 2,5 miljoner euro (under vissa omständigheter 3,5 miljoner euro) under upp till fem år. Läs mer…

Flera aktuella utlysningar vid internationella organisationer
Läs mer…

Kvartalsseminarium: Bildens betydelse i forskning och samhälle
Avståndet mellan forntidens hällristningar och samtidens datorstödda bildtekniker kan tyckas enormt, men några saker förenar dem: Bilden har i alla tider hjälpt oss att tolka och förstå världen. Kom och lyssna till och delta i diskussioner med framstående forskare kring en rad spännande frågor på temat bildens betydelse inom forskningen och i samhället! Läs mer och anmälan…

Fritidshemmen har hamnat i skymundan
Fritidspedagogerna har lägst status bland pedagogerna på skolan. Det barn lär sig på fritidshemmen värdesätts inte på samma sätt som lärandet mot. Det finns också väldigt lite forskning om fritidshem i Sverige. Den forskning som finns handlar framförallt om mötet mellan lärare och fritidspedagog — det som hände när fritidshemmen, förskoleklassen och grundskoleklassen integrerades under samma tak i mitten av nittiotalet. Läs mer på Forskning.se…

Med vänliga hälsningar

[log in to unmask]" title="E-postadress till Cecilia Gomez">Emma Aby, redaktör U-nytt

 

--------------------

Emma Aby

ämnesinformatör utbildningsvetenskap

Kommunikationsavdelningen

Vetenskapsrådet

103 78 Stockholm

08-546 443 91

[log in to unmask]">em[log in to unmask]