cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

I nya numret av Tentakel tar vi bland annat upp betydelsen av att svenska universitet och högskolor från januari 2011 själva ska ansvara för anställningen av alla sina forskare.

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

  

Mer ur innehållet:

Vetenskapsrådet anställer inga fler forskare

Från och med årsskiftet får Vetenskapsrådet inte längre anställa framstående forskare, som forskarassistenter eller rådsforskare.

– Vi måste diskutera hur vi ska hitta andra sätt att stödja unga forskare, säger Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet. 

Läs mer

 

"Universiteten måste specialisera sig mer"

Universiteten måste specialisera sig mer för att Sverige ska få en högskola i världsklass. Alla ska inte ge samma utbildningar, anser Lars Haikola som i augusti blev ny universitetskansler.

Läs mer

 

Ämnesöversikter ska avgöra framtida satsningar

Hur ser forskningsfronten ut i Sverige just nu och hur skall den se ut i framtiden? För att ta reda på det har Vetenskapsrådet startat ett omfattande projekt, Svensk forskning 2010-2030, som ska ligga till grund för dels rådets inspel till nästa forskningsproposition 2012, dels rådets kommande satsningar.

Läs mer

 

 

DEBATT

Ett kvalitetssystem ska värdera utbildningens kvalitet, inte studenternas!

Är det studenternas arbete eller är det lärosätenas arbete med studenterna som ska utvärderas? Svaret för oss är givet, ett kvalitetssystem som ensidigt fokuserar på att utvärdera studenternas arbeten har missförstått sin roll, skriver Anders Flodström och Lena Adamson.

Läs mer

 

Forskare behöver bättre kunskap i immaterialrätt

Att skriva under ett avtal man inte förstår kan få mycket oönskade konsekvenser. Ett exempel är att forskaren avtalar bort rätten till sina forskningsresultat, vilket kan ställa till stora problem, skriver Caroline Pamp.

Läs mer

 

Ta inte bort forskarassistenttjänsterna!

Jag har svårt att förstå argumenteringen i regeringens proposition, att det skulle innebära en ökad frihet för lärosätena genom att de själva kommer att besluta vilken personal som anställs, skriver Karl Ekwall.

Läs mer

 

 

RECENSION

Hubble

Det är onekligen spännande att följa Hubble-äventyret. Och bilderna är oändligt vackra. Ändå kommer jag inte ifrån känslan av att filmen (som delvis är producerad av Nasa) är en ren hyllning till den amerikanska rymdstyrelsen, skriver recensenten Eva Barkeman.

Läs mer

---

Tidningen kommer ut varannan månad.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se