Content-Type: text/html

Kungliga bibliotekets Expertgrupp för kompetensfrågor genomför nu för tredje året i rad ett seminarium om kompetensfrågor.

 

Ämnet denna gång blir Generationsväxling och kompetensöverföring på bibliotek. Ann Fagreus är huvudtalare, och hennes föredrag kompletteras med kommenterande bidrag från fältet.

 

Seminariet kommer att äga rum i Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen i Stockholm, måndagen den 25/10, kl 10-17.

 

Detaljerat program och information om kostnad och anmälan publicerar vi på KB:s webbplats innan midsommar.

 

http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/expertgruppen-kompetensfragor/

 

Frågor: kontakta expertgruppens sekreterare, Karl Isaksson ([log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask], 08 463 41 66).

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------

Inger Klondiras

Informatör

Avdelningen för nationell samverkan

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr, Stockholm

Telefon: 08 463 43 64

Fax: 08 463 42 74

Mobil: 073 917 33 59

E-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb:
www.kb.se