Content-Type: text/html Program för seminarium om utvärdering och bibliometri inom humaniora 28 maj

Hej,

Här kommer det utlovade programmet till halvdagsseminariet 'Utvärdering och bibliometri inom humaniora' den 28 maj på Campus Blåsenhus, Uppsala universitet.

Anmälningar till seminariet görs senast 24 maj till [log in to unmask]">[log in to unmask]. Observera att seminariet inleds med en gemensam lunch på egen bekostnad. Plats finns reserverad på restaurang Feiroz, Campus Blåsenhus.

För karta över campus se http://www.uu.se/map/Utvärdering och bibliometri inom humaniora

Program till Metricsdagen 28 maj

Betty Pettersson-salen (hörsal 14:031) Campus Blåsenhus , Uppsala universitet

12.00   Lunch på egen bekostnad på restaurang Feiroz, Campus Blåsenhus

13.00   De två kulturerna och bibliometri

Janken Myrdal, SLU

13.45   Att mäta kvalitet inom humaniora

        Maria Ågren, Uppsala universitet

14.30   Kaffe

15.00   Att applicera bibliometri på humaniora: möjligheter och problem

        Björn Hellqvist, Uppsala universitet

15.45   Nytt system för kvalitetsutvärdering för 2010

        Åsa Kettis-Lindblad, Uppsala universitet

16.30   Avslutning


Välkomna till Uppsala den 28 maj

Forum för bibliotekschefer

Arbetsgruppen för bibliometri

Leif Eriksson, Uppsala universitetsbibliotek

Tore Lund, Chalmers bibliotek

Anu Salminoja, Uppsala universitetsbibliotek