Content-Type: text/html Institutionen för bibliotek- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan söker

Universitetslektor/-adjunkt i bibliotek- och informationsvetenskap med inriktning användarperspektiv

Dnr 278-10-40, 279-10-40
Heltid

Dnr 278-10-40 universitetsadjunkt
Dnr 279-10-40 universitetslektor

Anställningen innebär vikariat under ett år. Möjlighet finns till förlängning. Tillträde 2010-08-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan tillhanda senast 2010-05-20

Läs mer på www.hb.se > Lediga tjänster